پرتال موسسه آموزش های تخصصی صنعت آب و برق

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره آشنایی با قانون برگزاری مناقصات در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره آشنایی با قانون برگزاری مناقصات
نوع دوره : مدیریت - ارشد
ماهیت دوره : دوره های مدیریتی
سطح دوره :
مدت : 4 ساعت

سرفصل

  • -        آشنایی با قوانین و مقررات )ویژه مدیران، ذیحسابان و کارشناسان مالی و دستگاههای اجرایی(
  • -        قانون حداکثر استفاده از توان فنی، مهندسی، تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور
  • اشاره بر موضوعات و مواد قانونی که مرتبط با وظایف و ماموریتهای مدیران در سطح میانی میشود
  • قانون برگزاری مناقصه

اهداف

کانورت کل_دوره_های_سامانه مدیران-نهایی 97/10/09