پرتال موسسه آموزش های تخصصی صنعت آب و برق

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره آشنایی با سامانه الکترونیکی ارتباط مردم و دولت (سامد) در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره آشنایی با سامانه الکترونیکی ارتباط مردم و دولت (سامد)
نوع دوره : مدیریت - پایه ، میانی و ارشد
ماهیت دوره : دوره های مدیریتی
سطح دوره :
مدت : 4 ساعت

سرفصل

  • -         سامانه الکترونیک و کارکردهای آن در نظارت و ارزیابی عملکرد مردمی و سازمانی
  • -         معرفی و آشنایی با سامانه سامد
  • پاسخگویی مردمی از دیدگاه اسلام
  • معرفی و آشنایی با سامانه سامد

اهداف

کانورت کل_دوره_های_سامانه مدیران-نهایی 97/10/09