پرتال موسسه آموزش های تخصصی صنعت آب و برق

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره هوش هیجانی در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره هوش هیجانی
نوع دوره : شغلی اختصاصی/ مهارتی- تخصصی. تخصصی - پژوهشی(غیرفنی)
ماهیت دوره : دوره های مشترک
سطح دوره : مهارتی ، تخصصی ، تخصصی - پژوهشی
مدت : 12 ساعت

سرفصل

  • پی آمد های هوش هیجانی در سطوح فردی و اجتماعی
  • تکنیک های ارتقاء هوش هیجانی در سازمان
  • مدیریت احساسات و هوش هیجانی
  • موانع هوش هیجانی
  • هوش هیجانی و روابط مسالمت آمیز، هوش هیجانی و ارتباطات بین الملل
  • هوش هیجانی و عملکرد موثر

اهداف