پرتال موسسه آموزش های تخصصی صنعت آب و برق

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره روش های نمونه گیری و کاربرد آنها در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره روش های نمونه گیری و کاربرد آنها
نوع دوره : شغلی - اختصاصی / تخصصی - پژوهشی - فنی
ماهیت دوره : دوره های تخصصی مدیریت منابع آب ایران
سطح دوره : تخصصی - پژوهشی
مدت : 12 ساعت

سرفصل

 • انتخاب الگوی چرخشی - برآورد نمونه گیری چرخشی
 • انواع نمونه گیری
 • برآورد رگرسیونی
 • بی پاسخی ها و چاره ها
 • زیرجامعه ها
 • طبقه بندی
 • مقدمه
 • مقدمه ‌
 • مقدمه‌
 • نسبت ها- درصدها و شمارش ها
 • نسبت ها و برآورد نسبتی
 • نمونه گیری تصادفی ساده- برآورد کردن میانگین ها و مجموع ها
 • نمونه گیری چرخشی (ضرورت- اهداف- مزایا و معایب نمونه گیری چرخشی)
 • نمونه گیری خوشه ای

اهداف