پرتال موسسه آموزش های تخصصی صنعت آب و برق

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره برنامه ریزی برای بهبود بهره وری در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره برنامه ریزی برای بهبود بهره وری
نوع دوره : شغلی - اختصاصی / تخصصی - پژوهشی - غیر فنی
ماهیت دوره : دوره های مشترک
سطح دوره : تخصصی - پژوهشی
مدت : 18 ساعت

سرفصل

  • تاریخچه بهره وری
  • تعریف بهره وری
  • عوامل موثر برای افزایش سطح بهره وری
  • منابع و فواید بهره وری
  • موانع بهره وری
  • نقشه راه بلوغ
  • کاربردها و سطوح بهره وری

اهداف