پرتال موسسه آموزش های تخصصی صنعت آب و برق

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره اصول نقشه کشی و نقشه خوانی در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره اصول نقشه کشی و نقشه خوانی
نوع دوره : شغلی اختصاصی/ مهارتی- تخصصی. تخصصی - پژوهشی(غیرفنی)
ماهیت دوره : دوره های مشترک
سطح دوره : مهارتی ، تخصصی ، تخصصی - پژوهشی
مدت : 30 ساعت

سرفصل

  • ارتباط تصاویر با هم
  • اندازه گیری و علائم
  • برش استوانه ها و سطوح شیب دار
  • ترسیم تصاویری از روی پرسپکتیو
  • ترسیم سه تصویر به سیستم اروپایی
  • تلورانس و انطباق
  • رسم پرسپکتیو
  • صفحات تصویر

اهداف