پرتال موسسه آموزش های تخصصی صنعت آب و برق

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره 5s در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره 5s
نوع دوره : شغلی اختصاصی/ مهارتی- تخصصی. تخصصی - پژوهشی(غیرفنی)
ماهیت دوره : دوره های مشترک
سطح دوره : مهارتی ، تخصصی ، تخصصی - پژوهشی
مدت : 18 ساعت

سرفصل

 • آیا پیشنیازی برای سیستم 5S وجود دارد؟
 • ارتباط سیستم 5S با سیستم مدیریت مشارکتی و ایزوها
 • استانداردسازی آموزش و فرهنگ سازی
 • تشخیص ضروری‌ها از غیر ضروری‌ها
 • تشریح اصول 5 گانه سیستم 5S
 • تشریح روند استقرار 5S
 • روند تبدیل تکنیک 5S به سیستم سوپر 5S
 • سیستم 5S پیشنیاز کدامیک از سیستم‌های مدیریت است؟
 • عوامل موثر بر موفقیت اجرای سیستم
 • فرهنگ‌سازی در سیستم
 • قراردادن هر چیزی در مناسب‌ترین جا نظافت و پاکسازی
 • مزایای اجرای سیستم 5S

اهداف