پرتال موسسه آموزش های تخصصی صنعت آب و برق

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره نظارت و کنترل در نظام اداری در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره نظارت و کنترل در نظام اداری
نوع دوره : شغلی اختصاصی/ مهارتی- تخصصی. تخصصی - پژوهشی(غیرفنی)
ماهیت دوره : دوره های مشترک
سطح دوره : مهارتی ، تخصصی ، تخصصی - پژوهشی
مدت : 20 ساعت

سرفصل

 • اقسام نظارت از نظر ماهیت (به تفکیک قوای سه‏گانه)، (همگانی، سیاسی، قضایی، اداری)
 • اقسام نظارت مقرر در قانون اساسی، نظارت سیاسی در اعمال اداری (نظارت پارلمانی)، نظارت از طریق (سئوال، تذکر و...) )
 • انواع نظام‏های نظارت : (نظام نظارت تشخیصی، نظام نظارت باورها، نظام نظارت حدود (حد و مرز)، نظام نظارت تعاملی)
 • انواع کنترل : (کنترل قبل از عمل، حین عمل، بعد از عمل، کنترل نهایی)
 • اهداف کنترل دستگاه اداری
 • ساختار کلان نظام جمهوری اسلامی ایران (سیاسی، پارلمانی، ترکیبی)
 • فرایند و ویژگی‏های نظام نظارت اثربخش (مرحله اول : تعیین استانداردهای عملکرد ، مرحله دوم : سنجش عمکلرد واقعی،
 • مرحله سوم : مقایسه عملکرد با استانداردها، مرحله چهارم : پاسخ به انحراف احتمالی از عملکرد)
 • نظارت قضایی اداری، کنترل عملکرد وزیران و سازمانهای متبوع آنان)
 • نظارت قضایی براعمال اداری در قانون اساسی و دیگر قوانین
 • نظارت مالی از طریق دیوان محاسبات کشور
 • نظارت موضوع کمیسیون اصل نود قانون اساسی
 • نظام نظارت حقوق در قانون اساسی (تطابق با موازین شرعی، کنترل مطابقت قوانین عادی با قانون اساسی،
 • ویژگی‌های نظارت مدیریتی (توجه به برنامه‌ها و تمرکز مسئولیت، جامع و فراگیر بودن، هماهنگ و یکپارچه بودن و...)
 • ویژگی‏های نظارت مدیریتی (توجه به برنامه‏ها و تمرکز مسئولیت، جامع و فراگیر بودن، هماهنگ و یکپارچه بودن و...)

اهداف