پرتال موسسه آموزش های تخصصی صنعت آب و برق

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره بودجه ‏ریزی شرکتهای دولتی در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره بودجه ‏ریزی شرکتهای دولتی
نوع دوره : شغلی - اختصاصی / تخصصی - پژوهشی - غیر فنی
ماهیت دوره : دوره های مشترک
سطح دوره : تخصصی - پژوهشی
مدت : 8 ساعت

سرفصل

  • روشهای برآورد بودجه
  • ساختار مالی شرکتهای دولتی
  • مبانی قانونی و نظری ایجاد شرکتهای دولتی
  • مراحل تهیه و تنظیم بودجه شرکتهای دولتی
  • نحوه استفاده و تحلیل گزارشهای اقتصادی و مالی شرکتهای دولتی

اهداف