پرتال موسسه آموزش های تخصصی صنعت آب و برق

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره بودجه ریزی عملیاتی در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره بودجه ریزی عملیاتی
نوع دوره : شغلی اختصاصی/ مهارتی- تخصصی. تخصصی - پژوهشی(غیرفنی)
ماهیت دوره : دوره های مشترک
سطح دوره : مهارتی ، تخصصی ، تخصصی - پژوهشی
مدت : 12 ساعت

سرفصل

  • اتوماسیون بودجه‏ریزی عملیاتی
  • تشریح مدل جامع نظام بودجه‏ریزی عملیاتی در ایران
  • روند حال و آینده بودجه‏ریزی عملیاتی در ایران
  • سیر تحول نظام بودجه‏ریزی در دنیا و ایران
  • مدیریت تغییر نظام بودجه‏ریزی از شکل سنتی به عملیاتی
  • مدیریت عملکرد در نظام بودجه‏ریزی عملیاتی
  • نظام انگیزشی و اختیارات مدیران در نظام بودجه‏ریزی عملیاتی
  • نظام برنامه‏ریزی در نظام بودجه‏ریزی عملیاتی
  • نظام پاسخگویی در نظام بودجه‏ریزی عملیاتی
  • نظام تحلیل هزینه‏ها و هزینه‏یابی در نظام بودجه‏ریزی عملیاتی

اهداف