پرتال موسسه آموزش های تخصصی صنعت آب و برق

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره تکنیکها و ابزارهای مستندسازی تجربیات در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره تکنیکها و ابزارهای مستندسازی تجربیات
نوع دوره : شغلی - اختصاصی / تخصصی - پژوهشی - غیر فنی
ماهیت دوره : دوره های مشترک
سطح دوره : تخصصی - پژوهشی
مدت : 16 ساعت

سرفصل

  • بررسی مدل‎های اصلی مستندسازی تجربیات
  • بررسی نتایج چند پروژه مستندسازی تجربیات
  • دانش‎های پیشین و پسین
  • شخصیت‎های گوناگون خبرگان و چگونگی تعامل با آنان
  • ضرورت استخراج دانش‎های پیشین
  • عناصر طرح استخراج دانش و مراحل پنجگانه آن (شناخت، آموزش، کسب دانش، قالب‎دهی، بانک دانشی)
  • فاکتورهای مهم در جلسات مصاحبه
  • معرفی ابزارها و تکنیک‎های آنالیز دانش
  • معرفی ابزارها و تکنیک‎های اخذ دانش
  • معرفی ابزارها و تکنیک‎های بازنمایی و نمایش دانش

اهداف