پرتال موسسه آموزش های تخصصی صنعت آب و برق

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره آشنایی با انواع حریمها در شبکه های توزیع در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره آشنایی با انواع حریمها در شبکه های توزیع
نوع دوره : شغلی اختصاصی/مهارتی- تخصصی. تخصصی -پژوهشی(فنی)
ماهیت دوره : دوره های تخصصی صنعت برق
سطح دوره : مهارتی ، تخصصی ، تخصصی - پژوهشی
مدت : 18 ساعت

سرفصل

  • استانداردهای مرتبط با حریم شبکه توزیع
  • انواع حریم ها و محدودیت های هر یک از آن ها
  • تعریف حریم و اهمیت آن در شبکه توزیع

اهداف

  • هدف دانشی : آشنایی با انواع حریم در شبکه توزیع در حیطه دانش