پرتال موسسه آموزش های تخصصی صنعت آب و برق

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره کارگاه خط انتقال در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره کارگاه خط انتقال
نوع دوره : شغلی اختصاصی/مهارتی- تخصصی. تخصصی -پژوهشی(فنی)
ماهیت دوره : دوره های تخصصی صنعت برق
سطح دوره : مهارتی ، تخصصی ، تخصصی - پژوهشی
مدت : 32 ساعت

سرفصل

  • آشنایی با اصطلاحات خطوط انتقال
  • آشنایی با تجهیزات احداث خطوط انتقال
  • اصطلاحات خط
  • تعمیرات خطوط انتقال
  • خط گرم
  • روش سیم کشی
  • نصب برج

اهداف

  • هدف دانشی : توانایی در انجام احداث خط انتقال در حیطه مهارت