پرتال موسسه آموزش های تخصصی صنعت آب و برق

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره آشنایی با نرم افزارهای تخصصی بازار برق در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره آشنایی با نرم افزارهای تخصصی بازار برق
نوع دوره : شغلی اختصاصی/ مهارتی- تخصصی. تخصصی - پژوهشی(غیرفنی)
ماهیت دوره : دوره های تخصصی صنعت برق
سطح دوره : مهارتی ، تخصصی ، تخصصی - پژوهشی
مدت : 34 ساعت

سرفصل

  • انجام مطالعات عددی و عملی
  • تئوری عملکرد بازار و الگوریتم محاسبات
  • معرفی نرم افزار بازار برق
  • نحوه انجام محاسبات

اهداف

  • هدف دانشی : آشنایی با نرم افزار تخصصی بازار برق در حیطه دانش و مهارت