پرتال موسسه آموزش های تخصصی صنعت آب و برق

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره آشنایی با استانداردهای ایمنی و محیط زیست در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره آشنایی با استانداردهای ایمنی و محیط زیست
نوع دوره : شغلی اختصاصی/مهارتی- تخصصی. تخصصی -پژوهشی(فنی)
ماهیت دوره : دوره های تخصصی صنعت برق
سطح دوره : مهارتی ، تخصصی ، تخصصی - پژوهشی
مدت : 18 ساعت

سرفصل

  • آشنایی با استاندارد های خارجی در ارتباط با ایمنی و محیط زیست
  • آشنایی با لیست و سرفصل های استاندارد های ایمنی و محیط زیست
  • آشنایی با متن استاندارد های ایمنی و محیط زیست
  • آشنایی با نحوه جایگزینی و به روز رسانی استاندارد های ایمنی و محیط زیست
  • آشنایی با نحوه کاربرد استاندارد های ایمنی و محیط زیست

اهداف

  • هدف دانشی : آشنایی با استاندارد های ایمنی و محیط زیست در حیطه دانش.