پرتال موسسه آموزش های تخصصی صنعت آب و برق

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره آشنایی با مقررات ایمنی شبکه برق در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره آشنایی با مقررات ایمنی شبکه برق
نوع دوره : شغلی اختصاصی/مهارتی- تخصصی. تخصصی -پژوهشی(فنی)
ماهیت دوره : دوره های تخصصی صنعت برق
سطح دوره : مهارتی ، تخصصی ، تخصصی - پژوهشی
مدت : 30 ساعت

سرفصل

  • آشنایی با بروز کردن مقررات ایمنی موجود
  • بررسی مقررات ایمنی برای چند مانور فرضی
  • مقررات ایمنی برای خروج تجهیزات از مدار
  • مقررات ایمنی برای کار در محوطه پست
  • مقررات ایمنی در پستهای برق برای اپراتورها
  • مقررات ایمنی در صدور و اجرای دستورات مرکز کنترل
  • کد های بهره برداری در ارتباط با مقررات ایمنی

اهداف

  • هدف دانشی : آشنایی با مقررات ایمنی در شبکه های برق در حیطه دانش