پرتال موسسه آموزش های تخصصی صنعت آب و برق

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره برنامه ریزی تعمیرات و نگهداری تجهیزات نیروگاه در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره برنامه ریزی تعمیرات و نگهداری تجهیزات نیروگاه
نوع دوره : شغلی اختصاصی/مهارتی- تخصصی. تخصصی -پژوهشی(فنی)
ماهیت دوره : دوره های تخصصی صنعت برق
سطح دوره : مهارتی ، تخصصی ، تخصصی - پژوهشی
مدت : 30 ساعت

سرفصل

  • تکنیکهای نگهداری و قابلیت آنها و پیشگیری عیوب
  • روش های نگهداری در صنعت
  • سیستم های کنترل هوشمند
  • عیوب اصلی در صنعت
  • کاربر د شبکه های عصبی در شناسایی سیستم دینامیکی
  • کاربرد شبکه های عصبی در کنترل سیستم ها و عیب یابی

اهداف

  • هدف دانشی : آشنایی با برنامه ریزی تعمیرات و نگهداری تجهیزات نیروگاه در حیطه دانش