پرتال موسسه آموزش های تخصصی صنعت آب و برق

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره بالانسینگ و هم محوری در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره بالانسینگ و هم محوری
نوع دوره : شغلی اختصاصی/ مهارتی- تخصصی. تخصصی - پژوهشی(غیرفنی)
ماهیت دوره : دوره های تخصصی صنعت برق
سطح دوره : مهارتی ، تخصصی ، تخصصی - پژوهشی
مدت : 36 ساعت

سرفصل

  • انجام بالانس دینامیکی
  • انجام هم محوری شعاعی و محوری
  • روشهای بالانس استاتیکی و دینامیکی
  • روشهای هم محوری
  • عوامل ایجاد ارتعاش و عدم هم محوری

اهداف

  • هدف دانشی : توانایی انجام بالانس و هم محوری در حیطه مهارت