پرتال موسسه آموزش های تخصصی صنعت آب و برق

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره ضوابط زیست محیطی برداشت مصالح رودخانه ای در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره ضوابط زیست محیطی برداشت مصالح رودخانه ای
نوع دوره : شغلی - اختصاصی / تخصصی - پژوهشی - فنی
ماهیت دوره : دوره های تخصصی مدیریت منابع آب ایران
سطح دوره : تخصصی - پژوهشی
مدت : 18 ساعت

سرفصل

  • اثرات اقتصادی و اجتماعی برداشت مصالح رودخانه‌ای
  • الگوی برنامه پایش زیست‌محیطی طرح‌های برداشت مصالح رودخانه‌ای‌
  • تعریف محدودههای مطالعاتی
  • تهیه و تدوین چارچوب نحوه اعمال مدیریت زیست‌محیطی در مراحل گوناگون برداشت مصالح رودخانه‌ای‌
  • دره جریان رودخانه
  • شناخت اثرات زیست‌محیطی ناشی از برداشت مصالح رودخانه‌ای
  • شناخت رودخانه‌ها
  • ضوابط زیست‌محیطی برداشت مصالح رودخانه‌ای

اهداف