پرتال موسسه آموزش های تخصصی صنعت آب و برق

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره مدیریت بحران در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره مدیریت بحران
نوع دوره : شغلی اختصاصی/ مهارتی- تخصصی. تخصصی - پژوهشی(غیرفنی)
ماهیت دوره : دوره های تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشور
سطح دوره : مهارتی ، تخصصی ، تخصصی - پژوهشی
مدت : 18 ساعت

سرفصل

 • آشنایی با آیین نامه های مربوط به مقاوم سازی بناها
 • آشنایی با زلزله
 • اثرات و خسارات زلزله
 • اقدامات اساسی پس از وقوع زلزله
 • اقدامات اساسی وقوع زلزله
 • اقدامات پیشگیرانه برای کاهش خسارات زمین لرزه
 • اقدامات ضروری برای تأمین آب در شرایط از زلزله
 • اهمیت آمادگیهای فردی و گروهی برای شرایط بحران
 • اهمیت استحکام کاهش خسارات
 • تأثیر زلزله به انواع سازه ها
 • چگونگی ترک محل
 • درسهایی از زلزله
 • شناخت اهمیت فضاها و شیو ههای عکس العمل مناسب در فضاهای مختلف
 • مدیریت بحران چیست؟
 • مدیریت بحران در صنعت آب
 • موقعیت ایران از نظر زلزله خیزی
 • نحوه تشکیل ستادهای بحران و وظایف آن
 • کمکهای اولیه با تکیه بر مصونیت های ناشی از زلزله
 • کنترلهای پس از زلزله

اهداف