پرتال موسسه آموزش های تخصصی صنعت آب و برق

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره اصول مدیریت در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره اصول مدیریت
نوع دوره : شغلی اختصاصی/مهارتی- تخصصی. تخصصی -پژوهشی(فنی)
ماهیت دوره : دوره های تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشور
سطح دوره : مهارتی ، تخصصی ، تخصصی - پژوهشی
مدت : 30 ساعت

سرفصل

  • ارتباطات سازمانی
  • انگیزش در سازمان
  • برنامه ریزی در سازمان
  • تصمیم گیری
  • خلاقیت و نوآوری
  • سازماندهی پویا
  • نظریه های مدیریتی
  • هدایت و رهبری سازمانی
  • کنترل و نظارت

اهداف